Microsoft programski vodič

Pravila, kriterij prihvatljivosti i ograničenja

·      Kvantitet: 

o   Organizacijama se dodjeljuju Microsoft Software donacije na način da se obnavljaju svake dvije godine. Dvogodišnji ciklus organizacije počinje odmah nakon prvog zahtjeva za donaciju, poslije 27. jula 2011. godine. Nakon dvije godine, počinje novi ciklus i u ponudi su novi paketi.

o   Tokom dvogodišnjeg perioda, organizacija može predati zahtjev za proizvode iz najviše 10 grupa proizvoda.

·      Za grupe proizvoda koje sadrže proizvode za desktope ili proizvode za koje je potrebna samo licenca (kao što su to CAL proizvodi), postoji maksimum od 50 proizvoda.

·      Za grupe proizvoda koje sadrže serverske proizvode za koje je potrebno licenciranje bazirano na broju procesorskih jezgri, maksimum je 25 proizvoda.

·      Serverski proizvodi koji ne koriste licenciranje bazirano na broju procesorskih jezgri, maksimum iznosi pet proizvoda, bez obzira na grupe proizvoda.

o   Za više detalja pogledajte Kvantitet i učestalost Microsoft narudžbi na stranici Microsoft program donacija — Kriterij prihvatljivosti i dodjeljivanje.

·      Budžet: Organizacije sa budžetima na godišnjem nivou, bez obzira na veličinu, ispunjavanju kriterije prihvatljivosti za dobijanje proizvoda iz ovog programa.

·      Samo neprofitne organizacije i javne biblioteke:

o   Ova donacija je dostupna neprofitnim organizacijama s oznakom 501 (c) (3) kao i javnim bibliotekama. Javne biblioteke moraju ili imati validan 501(c)(3) status neprofitne organizacije, ili moraju biti u bazi podataka Institute of Museum and Library Services (IMLS) .

o   Javne biblioteke bez oznake 501(c)(3) mogu zatražiti donaciju Microsoft Software-a putem ovog programa samo za kompjutere s mogućnošću javnog pristupa. Donirani softver je dostupan samo za korištenje na kompjuterima s mogućnošću javnog pristupa ili kompjuterima koji se koriste direktno u svrhu upravljanja kompjuterima i programom s mogućnošću javnog pristupa građanima

o   Microsoft zadržava pravo da odobri ili odbije zahtjev organizacija u bilo koje vrijeme, zbog bilo kojeg razloga.  

o   Vrste podobnih organizacija:  Microsoft program donacija je namijenjen neprofitnim organizacijama čije misije donose dobrobit i pomažu njihovim lokalnim zajednicama. Ovdje spadaju organizacije čija je misija da:

§  pružaju pomoć siromašnima

§  unaprjeđuju obrazovanje

§  poboljšavaju uslove života

§  čuvaju kulturu i kulturno nasljeđe

§  čuvaju ili obnavljaju okoliš

§  promoviraju ljudska prava

§  uspostavljaju civilno društvo

·      Vrste nepodobnih organizacije: Ne ispunjavaju sve neprofitne organizacije sa oznakom 501(c)(3) kriterije prihvatljivosti Microsoft-ovog programa donacija. Oni koji ne ispunjavaju kriterije mogu posjetiti stranicu Microsoft Volume Licensing for Industries za više informacija o licenciranju za dobrotvorne organizacije; moguće je da ispunjavaju kriterije prihvatljivosti za dodjelju software-a po sniženim cijenama. Kriterije prihvatljivosti ne ispunjavaju:

o   Vladine organizacije ili agencije.

o   Obrazovne institucije, uključujući K-12  škole, fakultete, sveučilišta i trgovačke škole.

o   Zdravstvene organizacije i mreže, uključujući bolnice, specijalizirane mreže zdravstvenih radnika, ambulante, kućna njega i zdravstvene ustanove za pomoć, istraživačke zdravstvene organizacije i laboratorije. Izuzetke činenezavisne neprofitne organizacije sa sljedećim misijama:  javne zdravstvene ustanove, bihevioristička zdravstvena neprofitna udruženja, ženski centri zdravlja, hospisi, hitna pomoć, banke krvi i banke organa i tkiva i one ispunjavaju kriterije za dobivanje Microsoft Software donacija.

o   Profesionalne, trgovačke i komercijalne organizacije.

o   Ne vrši se sponzoriranje događaja, okruglih stolova, izložbi ili predstava.

o   Kriterij prihvatljivosti ne ispunjavaju ni događaji u svrhu prikupljanja donatorskih sredstava, kao što su ručkovi ili večere.

o   Političke, radničke i bratske organizacije.

o   Reparatori koji će instalirati donirani program na reparirane komjutere koji će se distribuirati ili donirati neprofitnim organizacijama ili školama.  Molimo posjetitie Registered Refurbisher Program.

o   Biblioteke koje nemaju oznaku 501(c)(3), ili  nisu javnog karaktera, uključujući privatne biblioteke, školske biblioteke, specijalizirane biblioteke, vojne biblioteke i biblioteke državnih ustanova.

·      Uslovi korištenja: Organizacije koje su podnijele zahtjev za dobijanje Microsoft proizvoda moraju prihvatiti sve primjenjive uslove za pružanje usluga.

·      Dopune: Microsoft zadržava pravo da dopuni ili izmijeni ove smjernice za kriterij prihvatljivosti/podobnosti u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

·      Anti-diskriminacijska politika: Microsoft vrjednuje i poštuje individualne i kulturološke razlike, i posvećen je pružanju inkluzivne okoline u koju je svako dobrodošao bez diskriminacije. Tako da organizacije nisu podobne da učestvuju u ovom programu ukoliko diskriminišu prilikom zapošljavanja, kompenzacije, promocije, otpuštanja, penzionisanja, te diskriminacije prema godinama, invaliditetu, polnom identitetu, bračnom statusu, trudnoći, seksualnoj opredjeljenosti, političkoj opredjeljenosti, sindikatskom članstvu ili vojnom statusu. Microsoft zadržava pravo da koristi sve informacije, uključujući vanjske dokaze, kako bi se procijenilo da li primalac povrjeđuje ovu politiku. Odredbe o povređivanju politike su kreirane od strane Microsofta i nisu subjekt eksterne procjene.

·      Česta pitanja: Za više informacija o Microsoft-ovim mogućnostima i kriterijima prihvatljivosti neprofitnih organizacija i ovom programu donacija pogledajte na njihovoj stranici Nonprofit FAQ.

·      Distribucija proizvoda:

o   Proizvodi iz ovog programa će biti distribuirani kvalifikovanim organizacijama i bibliotekama, a ne pojedincima.

o   Organizacije koje dobiju proizvod, ne mogu prenositi ili preprodavati Microsoft proizvode.

o   Microsoft proizvodi se ne smiju instalirati na kompjutere koji će biti poklonjeni, ili prodani drugim organizacijama, ili pojedincima, čak ni kao dio dobrotvornog progama.