Symantec Enterprise - Ograničenja

Restrictions: 


•    Donirani proizvod bit će distribuiran unutar ovog programa samo kvalificiranim organizacijama, ne pojedincima.
•    Dva Symantec Enterprise proizvoda mogu se zatražiti unutar fiskalne godine (1. srpnja do 30. Lipnja).
•    Do 100 licenci može biti zatraženo za svaki proizvod, osim Backup Exec proizvoda, za koje može biti zatražena samo jedna licenca.
•    Organizacije koje zadovoljavaju uvjete moraju imati godišnji operativni proračun manji od 10 milijuna američkih dolara.
•    Ova donacija je dostupna samo organizacijama s odgovarajućim statusom koji je odobren od strane TechSoup Hrvatska Programa.
•    Ova donacija neće biti dostupna nekim studentskim grupama ili akademskim organizacijama, zaposlenicima ili članovima dobrotvornih udruga, nekim društvenim ili sportskim klubovima, izviđačima, organizacijama koje podupiru političke stranke ili kandidate,lobističkim skupinama ili vjerskim organizacijama čija je primarna misija religiozne naravi. 
•    Organizacije koje zagovaraju, podupiru ili diskriminiraju na temelju dobi, etničke pripadnosti, spola, nacionalnosti, invaliditeta, rase, veličine, religije, vjerskog opredjeljenja ili socioekonomskih pokazatelja nemaju pravo sudjelovati u ovom programu. Organizacija mora biti voljna i sposobna dokazati da ne diskriminira ni na jednoj od ovih osnova kako bi dobila donaciju. 
•    Symantec proizvodi se ne mogu prenositi na druge organizacije ili preprodavati.